Povijest izmjena stranice »Dalmatinski sabor«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Izbor inačica za usporedbu: označite kružiće pokraj dviju inačica koje želite usporediti i pritisnite »Enter« ili tipku na dnu.
Tumač oznaka: (sad) = usporedba s trenutačnom inačicom, (pret) = usporedba s prethodnom inačicom, m = manja promjena.

22. ožujka 2021.

  • sadpret 08:5308:53, 22. ožujka 2021.Dalmapedia razgovor doprinosi 11.454 bajta +11.454 Stvorena nova stranica sa sadržajem: »==Dalmatinski sabor== Dalmatinski sabor bio je predstavničko tijelo Kraljevine Dalmacije pod austrijskom upravom nakon Bachova apsolutizma.<br> Osnova...«.